<دکتر مهدی قاسمی>
Advertisement

انتخاب صفحه

تعیین وقت

مطب ۱: تهران – خیابان میرداماد – میدان مادر – خیابان سنجابی (بهروز) – کوچه یکم – سمت راست – پلاک ۸ – طبقه دوم – واحد۱۷

۰۲۱۲۲۹۰۴۸۸۶ و ۰۲۱۲۹۹۰۴۸۸۷

 ۰۹۳۷۰۷۵۴۲۷۱

مطب ۲: تهران – سعادت آباد – میدان کاج به سمت جنوب – اولین کوچه سمت راست(مقدس یا یازدهم) – ورود با خودرو از خیابان پانزدهم – پلاک ۳ – طبقه سوم – واحد ۳۰۲

۰۲۱۲۲۳۸۵۷۱۸  و    ۰۲۱۲۲۳۸۵۶۷۹

۰۹۳۷۰۷۵۴۲۷۱

CLOSE
CLOSE
<روانپزشک و رواندرمانگر>