زهرا 02 شهریور 1398
اقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم ایا وسواس فکری اگر درمان نشه تبدیل به بیماری روانی اسکزوفرنی می شه اقای دکتر من از این بیماری وحشت دارم نگرانم شدید می ترسم بیمارستان روانی بستری بشم . دارو برام تجویز کردند ترس لعنتی من باعث می شه خوب نشم . نمی تونم بخورم از عوارض دارو می ترسم . این فکر باعث استرسم شده و استرسم باعث گریه ام می شه .
دکتر مهدی قاسمیدکتر مهدی قاسمی02 شهریور 1398

خیر تبدیل به اسکیزوفرنی نمی شود

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر