حسادت

 

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و روانکاو

حسادت 
بازنگری ایده آل ها

شاید ریشه حس حسادت شما در این باشد که از وضعیت موجود ناراضی و به دنبال شرایط بهتری هستید. ممکن است وضعیت ایده آلی را در ذهن تان تعریف کرده باشید و چون به آن نمی رسید،به افرادی که ایده آل های شما را دارند، حسادت کنید.

در اینجا بهترین زمان است تا به آرمان های تان از زاویه دیگری نگاه و آنها را مجددا بررسی کنید. افکار کلیشه ای و تبلیغات جامعه را از ذهن تان دور کنید و براساس واقعیت های موجود اهداف تازه ای را برای خودتان انتخاب کنید که با توجه به توانایی های تان، دور از دسترس نباشند.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک، رواندرمانگر، روانکاو و زوج درمانگر (متخصص اعصاب و روان)