درمان وسواس

در گذشته، اعتقاد بر این بود که اختلال وسواس _ اجبار قابل درمان نیست؛ اما در سال های اخیر روش های مؤثر دارو‌درمانی و درمان‌شناختی_رفتاری به شکل بارزی به صورت موفقیت آمیز منجر به درمان شده اند.

درمان مؤثر، درمانی است که در کمک به بیش از 50 درصد از مبتلایان به اثبات رسیده باشد و در مدت کوتاهی انجام بگیرند و به بهبودی پایدار بیانجامد.

درمان شناختی _ رفتاری : شکلی از روان درمانی است که در آن با استفاده از اصول یادگیری به بیماران کمک می کند، تا مشکلات خود را تغییر دهند. عناصر فعال در این درمان عبارتند از : مواجهه ( روبرو شدن با موقعیتی که از آن می ترسید ) و جلوگیری ( ممانعت از انجام اجبارهایی که پس از آن می آید ) این روش در حال حاضر بهترین روش مقابله با وسواس ها می باشد.
اصول مواجهه‌‌وجلوگیری‌از‌پاسخ در اختلال وسواس _ اجبار را می توان به سادگی این گونه تعریف کرد :

1 ) تا آنجا که می توانید با چیزهایی که باعث ترس تان می شود، روبرو شوید.

2 ) اگر احساس اجبار می کنید که از چیزی اجتناب کنید، این کار را انجام ندهید.

3 ) اگر احساس اجبار می کنید به آدابی بپردازید که احساس بهتری را در شما بر می انگیزد، از آن اجتناب ورزید.

4 ) این 3 مرحله را تا زمانی که ممکن است ادامه دهید.

خوگیری : کلید مواجهه و جلوگیری از پاسخ

آیا تا کنون اتفاق افتاده که صبح کفش تنگی به پا کرده باشید و موقع غروب متوجه شوید که فراموش کرده اید آنها را به پا داشته اید؟ این تجربه عیناً همان فرایند خوگیری است. خو گرفتن به معنای عادت کردن است. به عبارت دیگر پس از مجاورت طولانی مدت با وضعیتی که در ابتدا اضطراب ایجاد می کرد، بدن ما می آموزد که به آن عادت کند، یا آن موقعیت را نادیده بگیرد و ... . خوگیری باعث می شود که اضطراب خودبخود کاهش یابد. اگر فرد در شرایطی که با یک آغازگر وسواس روبرو شده و اضطراب خیلی بالا رفته، فوراً اقدام نکند. مثلاً نشورد، پدیده خوگیری اتفاق می افتد. اگر فوراً اقدام به کاری که همیشه می کردید، مثلاً شستن، نکنید؛ خودبخود بعد از گذشت یک زمان، که حدود 45 تا 90 دقیقه است، اضطراب کم می شود،چون بدن نمی تواند اضطراب را در حد طولانی تحمل کند. ( فرد وسواس این زمان را به خودش نمی دهد )
در واقع زمانی ما آغازگر وسواس روبرو شویم وبتوانیم اضطراب راتحمل نماییم درمان حاصل خواهد شد ولی این پروسه تدریجی انجام می شود و نیازمند کمک گرفتن از یک متخصص در این زمینه می باشد.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر