نوجوانان و مواد مخدر

کتاب‌هایی‌ تهیه کنیم و آنها را در اختیار نوجوان‌هایمان قرار بدهیم. و از آنها بخواهیم این مطالب را به دقت بخوانند. دخترها و زن‌ها به‌خصوص باید بدانند که استعمال مواد مخدر روی‌ بارداری‌ آنها اثرات سوء دارد.

نشانه‌های‌ استعمال مواد مخدر

از جمله نشانه‌های‌ استعمال مواد مخدر می‌‌توان به خراب شدن ناگهانی‌ نمرات درسی‌ یا تغییر بی‌‌مقدمه دوستان در مدرسه اشاره کرد. در مواقعی‌ مصرف کننده مواد مخدر با تغییرات خلقی‌ و روحی‌ مواجه می‌‌شود که ظاهرا هیچ دلیل ظاهری‌ ندارد.

-کشیدن سیگار ماری‌ جوانا به قرمز شدن چشم‌ها منجر می‌‌گردد. کشیدن زیاد ماری‌ جوانا میتواند گشاد شدن چشم ها را به همراه داشته باشد.

-کسانی که موادی از گروه
آمفتامین‌ها را استعمال می‌‌کنند ممکن است با بدبینی‌ شدید رو به‌رو گردند. در پس هر کیفوری‌ ممکن است افسردگی‌ بروز کند.

-سوای‌ این‌ها استعمال مواد مخدر ممکن است تولید مانیا و افسردگی‌ کند و روی‌ رفتارهای‌ نوجوان تأثیر بگذارد.

-کارهایی‌ که می‌‌توانید برای‌ برخورد با استعمال مواد مخدر انجام بدهید.

-اگر مظنون هستید که نوجوانتان مواد مخدر استعمال می‌‌کند اقدامات زیر را انجام بدهید.

اول، آرامش خود را حفظ کنید. این را هم بدانید نوجوانتان ممکن است مدت‌ها مواد مخدر استعمال کرده باشد و شما به تازگی‌ متوجه آن شده باشید.

دوم، با نوجوانتان حرف بزنید.
سوم با مشاور بهداشتی او صحبت کنید.
چهارم، بفهمید آیا دوستان یا خواهر و برادر فرزند شما هم در این کار دخالت داشته‌اند.

و بالاخره توجه داشته باشید که با عصبانی‌ شدن و فریاد کشیدن بر دشواری‌ شرایط موجود می‌‌افزایید.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر