کاهش نوازش و دلزدگی زناشویی

نوازش چیست؟

رفع و ارضای نیاز سبب ایجاد احساس خوشایند میشود که به آن نوازش می‌گویند.

نوازش سه سطح دارد:

سطح اول:

نوازش بعنوان محرک است. لبخند زدن، بیان حرف های خوشایند، خوردن غذای خوشمزه یا پوشیدن لباس مورد علاقه همگی نوازش سطح اول هستند.

سطح دوم :

نوازش یعنی درک شدن

درک شدن به معنی معنا پیداکردن در ذهن خود یا دیگری. وقتی با کسی همصحبت میشویم و ارتباط موفقی را شکل میدهیم، در ذهن طرف مقابل معنا پیدا کرده ایم، در نتیجه نوازش شده‌ایم. افراد میتوانند خودشان را نوازش کنند، اگر بتوانند معنایی در خود پیدا کنند.

سطح سوم :

نوازش به معنای ساختن

وقتی بتوانیم فعالیت مشخصی را برای خودمان بسازیم که به ما معنا بدهد، توانسته‌ایم خود را نوازش کنیم. مثلا شغلی بدست آوریم که نتیجه مثبتی دارد، در نتیجه ساختی صورت گرفته که ما را نوازش میکند. حتی خوردن غذای دستپخت خودمان سطح سوم نوازش است.

دلزدگی زناشویی چیست؟

یک پدیده تدریجی است که زن و شوهر نسبت به رابطه‌شان دچار تردید میشوند چون بین توقعاتشان و واقعیتهای موجود هماهنگی نمیبینند و دچار سرخوردگی میشوند. صمیمیت رنگ میبازد و ناامیدی و خستگی بروز میکند. افراد حس میکنند انتخاب همسرشان اشتباه بوده و امیدی به تغییر اوضاع ندارند.

علت اصلی دلزدگی زناشویی کاهش سطح نوازش بخصوص نوازش‌های سطح دو و سه یعنی درک همدیگر و فقدان برنامه و هدفی برای ساخت مشترک است.

وقتی زن و شوهر یکدیگر را از نظر روانی ارضا نمیکنند، هر روز از سطح انرژی بین فردیشان کاسته میشود. زن و مرد باید احساسات کودک درون یکدیگر را درک کنند و با بخش بالغ درون خود احساسات کودک درون همدیگر را نوازش دهند. صحبت در مورد احساس دلزدگی و کتمان نکردن آن اهمیت زیادی دارد . بعضی صرفا روابط همسری را بر حسب وظیفه انجام میدهند و تنها ارتباطشان با هم بر سر تربیت فرزند است که این روش به مرور زمان منجر به طلاق عاطفی میشود. نقش رابطه جنسی در دلزدگی زناشویی مهم است. تابوهای فرهنگی مانع آموزش صحیح روابط جنسی است . بنابراین درمان مشکلات جنسی در کاهش دلزدگی زناشویی مفید خواهد بود.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر