آیا دوست بد یک واقعیت است؟

 

آیا دوست بد یک واقعیت است؟

بارها شنیده ایم که والدین رفتار ناپسند نوجوان را به معاشرت با دوستان نامناسب مرتبط می دانند، و به نکوهش آن می پردازند.

اما گروه همسالان به سادگی نمی توانند چنین عملکردی داشته باشند.

نوجوان به فشار همسالان منفعلانه پاسخ نمی دهد، نوجوانان، فعالانه در حال تحت فشار قرار دادن یکدیگر هستند.
دارودسته همتایان عضویت و هنجارهای خود را از طریق فرایند اثرگذاری متقابل ایجاد می کنند.
بچه هایی که دارای ارزش ها، نگرش ها و باورهای مشترک هستند، جذب یکدیگر می شوند. و گروه بسیار همگن (حلقهء همتایان) را تشکیل می دهند.

پس هر عضو این حلقه فعالانه در شکل دادن به هنجارها و رفتارهای حلقه مشارکت می کند.

به عبارت دیگر، گزینش ( انتخاب دوستی که با خود فرد شباهت دارد ) و #جامعه_پذیری (شبیه شدن هرچه بیشتر با دوستان)، هر دو به یک اندازه در شکل گیری و بقای گروه همتایان اهمیت دارد.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر