تاثیرات روانشناختی بلوغ


تاثیرات روانشناختی بلوغ

در روانپزشکی موضوع باوغ در نوجوانان اهمیت زیادی دارد که در این یادداشت به آن می پردازیم (دکتر مهدی قاسمی)

تغییرات جسمانی همراه با بلوغ به خودی خود تاثیرات اندکی بر خودپنداره نوجوان دارند. اما این مورد یک استثناء دارد، و آن هم زمانی است که نوجوان دوران بلوغ را طی می کند، و به طور همزمان تغییرات دیگری را در زندگی تجربه می کند. ( مثل تغییر مدرسه، طلاق والدین و …)

واکنش محیط اجتماعی در برابر تغییرات جسمانی نوجوان، بسیار مهم تر از خود این تغییرات است. اینکه اجتماع نگاه جنسی به نوجوانانِ در سنین بلوغ داشته باشد، مهمتر از خود تغییرات جسمی است که نوجوان تجربه می کند.

پسرانی که زودتر به بلوغ می رسند، در بین همسالان مورد توجه قرار می گیرند و پایگاهی به دست می آورند، اما این مسئله درباره دختران کمتر صادق است.
دختران پیش رس، ممکن است هدف اظهار نظرهای شهوانی پسران نوجوان قرار بگیرند (تجربه ای که برای بسیاری از دختران آزار دهنده است).

این دختران بیشتر احتمال دارد که #مشکلات_رفتاری نشان دهند، زیرا سریعتر در گروه دختران بزرگتر از خود پذیرفته می شوند و توسط آنها با فعالیت هایی آشنا می شوند که هنوز برای مواجهه با آنها آمادگی ندارند.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر