قضاوت را رها کن

 

توجه آگاهی
قضاوت را رها کنیداکنون وقتش است که بیاموزید چه‌طور با به کار بردن آگاهی، خودتان را از شرِ قضاوت آزاد کنید. ما با تمرکز بر قضاوت‌های‌مان درباره‌ی دیگران شروع می‌کنیم، و سپس به حملاتی که به خودمان می‌شود، می‌پردازیم.

تمرین زیر را انجام دهید 

۱⃣برای شروع، به تنفس‌تان توجه کنید. جریان هوای سرد را در گلو، بالا و پایین آمدن سینه‌ و کشیده شدن دیافراگم‌تان مشاهده کنید و همین‌طور در عمل بازدم، به حالت رهایی خود توجه کنید.

۲⃣اکنون شخصی را که دوستش ندارید، مجسم کنید، جلوه‌های روشنی از صورت و حالاتش را در نظر آورید. سعی کنید صدای او را بشنوید. در حالی که افکار قضاوتی در ذهن‌تان شکل می‌گیرند، به آن‌ها توجه کنید و سپس رهای‌شان کنید. هر فکر را روی برگی که در جریان آب غوطه‌ور می‌شود، بگذارید. همان‌طور که آن برگ در پیچ رودخانه قرار می‌گیرد و از نظر ناپدید می‌شود، آن را تماشا کنید. با فکر بعدی و بعدی نیز همین کار را انجام دهید.

۳⃣حداقل به مدت سه دقیقه این کار را انجام دهید.
دوباره بر تنفس‌تان تمرکز کنید. اکنون رخداد اخیری را که شما را ناراحت کرده و شخصی را که رفتارش در شما  احساس بد، احساس خطر یا احمق بودن به وجود آورده است، مجسم کنید.

۴⃣تصویر روشنی از آن‌چه رخ داده و آن‌چه گفته شده است، در نظر آورید. دوباره، وقتی افکار قضاوتی در ذهن‌تان آشکار می‌شوند، نگاهی کوتاه به آن‌ها بیندازید و رهای‌شان کنید. آن‌ها را روی یک برگ در جریان آب قرار دهید و از نظر ناپدید شدنشان را ببینید.

۵⃣دوباره به تنفس‌تان توجه کنید. اکنون خودتان را تصور کنید که برهنه جلو آیینه ایستاده‌اید. بخشی از بدن‌تان را در نظر بیاورید که دوستش ندارید. به قضاوت‌ها گوش دهید، و در آن‌ها گیر نکنید. آن‌ها را روی برگی بگذارید اجازه دهید از دیدتان ناپدید شوند.

۶⃣برای آخرین بار، به تنفس‌تان توجه کنید. اکنون تصویری ذهنی از کاری خلق کنید که زمانی انجام دادید و اکنون از انجامش متأسف هستید. همین طور که این صحنه وارد تمرکزتان می‌شود و رخدادی را که آشکار می‌شود تماشا می‌کنید، به افکارتان توجه کنید. سپس هر فکر را روی برگی بگذارید و رهایش کنید.

 در طول #توفان‌های_قضاوت این تمرین را انجام دهید. هر بار که متوجه شدید دارید وارد بازی قضاوت می شوید از این تمرین کمک بگیرید.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران