کلید ارتباط با نوجوانان


کلیدهای ارتباط با نوجوانان

اگر نوجوان شما درس نمی خواند به او بگویید:
(( من همیشه پیگیر نمراتی که می گیری بوده ام . می توانم از این پس هر روز فقط در مورد تکالیفی که باید انجام بدهی سوال کنم. آیا این کافی است یا لازم است کارهای دیگری هم انجام دهم؟
شاید این گفتگو برای شما مقداری عجیب باشد، چون شما عادت کرده اید که همیشه تمام امور درسی نوجوان خود را کنترل کنید از قبیل نمره ها، تکالیف و حتی رفتار او در مدرسه.
اما به خاطر داشته باشید در واقع شما روی درس خواندن یا نخواندن نوجوان و همین طور نمراتی که در مدرسه می گیرد کنترلی ندارید.

فقط مواقعی که با فرزند خود هستید می کوشید او را مجبور کنید تکالیف خود را انجام دهد. واین کار به سرعت احساس پیوند و تعلق بین شما را کاهش می دهد.

نتیجه کار این خواهد شد که دیگر نظر شما در خصوص اینکه نوجوانتان کجا به مهمانی می رود و چه کارهایی انجام می دهد، برای او اهمیت نخواهد داشت.

از این رو بهتر است ابتدا برای اینکه ضعف او را در مدرسه برطرف کنیم، فقط در باره ی انجام تکالیف درسی، بدون استفاده (از کنترل بیرونی) بحث کنیم.

توانمندی های نوجوان خود را به رسمیت بشناسید:
به او بگویید: دوست دارم کارهای هنری که در مدرسه انجام می دهی را به من نشان دهی. ( فقط به دنبال نمرات درسی نباشید) با این کلید نوجوان احساس غرور می کند و دوست دارد مکالمه را با شما ادامه دهد.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر