چگونه با مصرف مواد مخدر از سوی نوجوان برخورد کنیم؟

 

چگونه با مصرف مواد مخدر از سوی نوجوان برخورد کنیم؟

پدر و مادر باید بدون این‌که عصبانی‌ شوند و از کوره در بروند در برابر استعمال مواد مخدر از ناحیه نوجوانان برخورد جدی‌ بکنند.
#خشمگین شدن، #فریاد کشیدن، درنهایت به تیرگی‌ روابط پدر و مادر با نوجوانان منجر می‌‌شود و کمک مؤثری‌ نمی‌‌کند.

وقتی‌ پدر و مادر و نوجوانان بر سر استعمال مواد مخدر با هم می‌‌جنگند، احتمال استعمال مواد مخدر بیشتر می‌‌شود.

 رابطه پدر و مادر با نوجوان‌هایشان و پیوند و الفتی‌ که در این خصوص میان آنها وجود دارد می‌‌تواند نقش تعیین کننده‌ای‌ در استعمال مواد مخدر از ناحیه نوجوانان داشته باشد.

در بسیاری‌ از مواقع استعمال مواد مخدر از سوی‌ نوجوانان یک #سرکشی‌ از سوی‌ آنها مطرح می‌‌شود؛ بنابراین امر و نهی‌ کردن و دستور دادن بر شدت مشکلات می افزاید .

به جای دستور دادن بهتر این است که:
تجربیات و نظرات خود را با نوجوان هایمان درمیان بگذاریم و بعد بدون این‌که شتابزده به نجات فرزندانمان اقدام کنیم، پیامدهای‌ این موضوع را به آنها تحمیل نماییم.

والدین وظیفه و الزام دارند که از خودشان مراقبت کنند و این تعهد نسبت به خود را با نوجوانانشان درمیان بگذارند؛ بنابراین لازم است به آرامی‌ و با روی‌ خوش به فرزندانشان بگویند که در خانه مواد مخدری‌ وجود نداشته باشد که برای‌ آنها دردسرساز شود. باید به آنها بگویند که اگر ضرورت ایجاب کند با #پلیس تماس می‌‌گیرند و از آنها می‌‌خواهند خانه را جستجو کنند.

 لازم است که همه این مسائل را آرام و منطقی‌ با نوجوانانمان درمیان بگذاریم. آنها باید بدانند علاقه‌ای‌ نداریم که با احساس گناه زندگی‌ کنیم.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر