642

عشق و تنهایی

 

درباب عشق و تنهایی

از تنها موندن نترس
برخی اوقات به سرعت و شتاب در حال شنا در یک رودخانه خشک هستی و میخواهی هرچه سریعتر ، به عشق برسی و رابطه برقرار کنی و از تنهایی نجات پیدا کنی ….چون به شدت از تنهایی میترسی و در برابر تنهایی ، احساس درماندگی و ناتوانی میکنی…نیاز عمیق و شدیدی بصورت یک عطش روانی برای ایجاد یک رابطه و عشق ( و یا در شکل تبدیل یافته خودش مثل سکس) در خودت احساس میکنی……….ولی ولی ولی ولی غافل از این هستی ، که این نیاز ، یک سرابی بیش نیست و اصل اساسی و مهم در این هست که بتوانی با شجاعت تمام ، تنهایی را بپذیری و فردیت خودت را قبول کنی و با تنهایی روبرو شوی و باید بتوانی به خودت ثابت کنی که حتی تنها و بدون رابطه هم میشود شاد و خوشحال بود

(برداشتی از کتاب روان درمانی اگزیستانسیال دکتر #اروين_د_يالوم ترجمه دکتر سپیده حبیب )

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران