اگر فرزندتان مورد #تجاوز_جنسی قرار گرفت چه باید بکنید؟

1_اورا تشویق کنید ماجرا را کامل و با جزئیات تعریف کند. از قبیل فراوانی، مدت زمان و ماهیت رابطه.

2-تلاش نکنید در خانه پنهان کاری کنید، اعضاء مهم خانواده باید در جریان قرار بگیرند. انکار را کنار بگزارید.

3-به فرزندتان بگویید فرد خطاکار مسئول است. اورا سرزنش نکنید.

4-کاهش ابراز احساسات شرم و گناه و تایید این نکته که او مسئول وقوع سوء اسفتاده جنسی نیست.

5-مراجع قانوی را در جریان قراردهید.

6-حمایت عاطفی را از فرزند خود افزایش دهید.

7-به فرزند خود تاکیید کنید در این اتفاق تنها نیست و از حمایت شما بهره مند است.

8-اگر فرزند شما در موقعیت های دیگر نیز شروع به صحبت در مورد این اتفاق کرد، مانع نشوید و او را تشویق کنید. حتی از او بخواهید نقاشی بکشد یا مجسمه ای بسازد که نشان دهنده احساس او از مورد تجاوز واقع شدن باشد.

9-شیوه های مناسب و نامناسب مهرورزی و تماس بدنی را شناسایی کرده و فرزندتان را به پذیرش و انجام شیوه های برقراری تماس بدنی با فراد قابل اطمینان، تشویق کنید.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر