تفاوت بی‌اعتمادی و بیماری بدبینی چیست؟

بی اعتمادی در مورد یک موضوع بخصوص است و به تمام موارد مشابه تعمیم داده نمیشود. بی اعتمادی موقتی است و بعد از مدتی از بین میرود. بیماری بدبینی بدون دلیل و تجربه خاصی شروع میشود و فرد بر اساس استدلال و برداشت‌های خود بی‌جهت نسبت به فرد و چیزی بدبین میشود و آن را به تمام موارد تعمیم میدهد.

مردی که بیماری بدبینی به همسر خود دارد و فکر میکند همسرش به او خیانت میکند، همه رفتارهایش را منفی تفسیر میکند. مثلا اگر دیر به خانه بیاید میگوید "داشته خیانت میکرده"، اگر زود بیاید میگوید" دارد صحنه سازی میکند ...".

یک فرد عادی وقتی با دلیل روشن علیه باورش مواجه شود ،نظر خود را تغییر میدهد ولی فرد بیمار حتی آن دلیل روشن را طوری تفسیر میکند که اعتقاد خودش را ثابت کند.

افراد با بیماری بدبینی ذهن خوانی میکنند و موضوعات بی ربط را به شکلی بهم ربط میدهند که حرف خود را ثابت کنند. افراد با بیماری بدبینی از ارتباط با دیگران احساس امنیت نمیکنند چون هر رابطه را بشکل منفی تفسیر میکنند و بتدریج تنها میشوند.

علت بیماری بدبینی چیست؟

  • ژنتیک و عوامل محیطی علت بیماری بدبینی است.
  • بیماری بدبینی در نتیجه استرس های محیطی بوجود نمی آید مگر فرد ژن بیماری را داشته باشد.
  • ژن بیماری بدبینی ارثی است. عوامل محیطی باعث فعال شدن ژن میشود.
  • بیماری‌هایی مثل افسردگی، اسکیزوفرنی، اختلال دوقطبی هم میتوانند بدبینی مرضی داشته باشند.
  • اگر کسی زمینه ژنتیکی ابتلا به بیماری بدبینی را نداشته باشد، شغل یا بحرانهای زندگی باعث بیماری نمیشود.

به کسانیکه زمینه بیماری بدبینی دارند توصیه میشود شغلهایی مثل قضاوت ، فعالیت‌های پلیسی و شغل‌هایی که با جرم و جنایت ارتباط دارد را انتخاب نکنند. فضای بی اعتمادی، ترس و اضطراب این مشاغل باعث فعال شدن بیماری میشود.

درمان بیماری بدبینی
بهترین راه درمان بیماری بدبینی، درمان دارویی است. تغییر باور از طریق استدلال ممکن نیست. معمولا بیمار از مراجعه به پزشک خودداری میکند و معتقد است مشکلی ندارد. در این موارد به افکار بدبینانه اشاره نکنید و علت مراجعه را بی‌خوابی، اضطراب، گوشه‌گیری و بی‌اشتهایی ذکر کنید. اگر با این وجود موفق نشدید، از عوامل قانونی برای ارجاع بیمار به بیمارستان روانپزشکی استفاده کنید.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر