سخت‌جانی، توان تاب‌آوری در تب‌ و طوفان زندگی

📎سخت‌جانی، توان تاب‌آوری در تب‌ و طوفان زندگی ✔️شبهای هجر را گذراندیم و زنده‌ایم ما را به “سخت‌جانی” خود این گمان نبود شکیبی اصفهانی 🔺سخت‌جانی به عنوان پاسخی به رویداد استرس‌زا بر توان فرد در بازسازی و بهبودی و سپس تداوم مسیر بهبودی و استفاده از تجربه پشت سر گذاشته برای رسیدن به رشد شخصیتی و ارتقای عملکردی اشاره می‌کند. 🔺برخلاف دیدگاه مبتنی بر بیماری و اختلال که بر پزشکی در قرن گذشته حاکم بوده است، مدل مبتنی بر سخت‌جانی ...

ادامه مطلب
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر