چرا نوجوان بزهکار می شود؟

 

نوجوانی و بزهکاری

(( مهمترین چیزی که من در مورد پدر و مادرم دوست دارم این است که مرا همین طور که هستم دوست دارند و سعی نمی کنند مرا شبیه خواهر بزرگترم کنند))
((پدر و مادرم من را دوست دارند. آنها من را می خواهند من خوبم))
اینها پیام هایی هستند که در ذهن نوجوانی که پذیرش والدینش را حس می کند نقش می بندد.

نقطه مقابل پذیرش، نفی و طرد است و پیام آن این است:
((آنها مرا دوست ندارند. آنها مرا نمی خواهند. من به قدر کافی برای آنها خوب نیستم. آنها آرزو داشتند من جور دیگری باشم))

احساس طرد از عناصر اصلی ساختار روانی نوجوان بزهکار است. گاهی اوقات این احساس طرد در اثر مقایسه شدن با یکی دیگر از افراد خانواده و خویشوندان به وجود می آید.

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر