آیا افراد از خودشیفته تغییر میکنند؟

کلمه از خود شیفته در مورد افرادی به کار میرود که متکبر، پوچ، لاف زن هستند. اگرچه این ویژگیها در بعضی از این افراد وجود دارد اما تعریف واقعی متخصصان درباره از خود شیفتگی پیچیده تر از اینهاست. 

در واقع همه از خودشیفته‌ها به پول، ظاهر و شهرت اهمیت نمیدهند. بعضی از از خودشیفته‌ها بسیار آرام هستند و اگر ما تصویر کلیشه‌ای درباره از خود شیفته‌ها داشته باشیم، از نشانه های خودبینی و  طمع  آنها غافل می‌مانیم.

میل قوی به احساس خاص بودن و متفاوت بودن از ۷ بیلیون انسان روی کره زمین، بین تمام از خودشیفته‌ها مشترک است، اما این را به روشهای مختلف نشان میدهند.

 

یک تصور غلط شایع این است که افراد از خودشیفته قادر به همدلی کردن نیستند و اصلا تغییر نمیکنند. اگر این افراد برای شناخت عمیق سطوح هیجانی خود به سختی تلاش کنند و با احساس شرم، ناامنی و تنهایی عمیق خود مواجه شوند میتوانند توانایی همدلی پیدا کنند.

 از خودشیفته‌ها و افراد با اختلال شخصیت از خود شیفته باید یاد بگیرند که نیاز شدید به احساس خاص بودن را رها کنند و به راضی کردن و اهمیت به دیگران بپردازند.

سه چیز برای تغییر دایمی و معنادار این افراد لازم است :

۱-نیروی انگیزشی

اتفاق مهمی لازم است تا فرد از خودشیفته برای درمان مراجعه کند، مثل ترس از دست دادن پارتنر، تهدید ازدست دادن کار یا موقعیت مهمی که داشته است.

 

۲-یک رویکرد درمانی 

مثل رواندرمانی تحلیلی یا طرحواره درمانی که به عمق افکار منطقی نقب می زند و داستان هیجانی کودک آسیب پذیر زیر این ماسک از خود شیفتگی را بازتعریف کند و بدقت ترمیم کند.

 

۳-یک درمانگر خوب

درمانگر خوب کسی است که زود خسته نشود یا به آسانی تحت تاثیر فرد از خودشیفته قرار نگیرد. بتواند قوانین مناسبی برای درمان وضع کند، همدلانه نقد کند و فضای والدگرانه‌ای برای بخش های آسیب پذیر آنها ایجاد کند. اما بهرحال بعضی از افراد از خود شیفته اشتیاقی برای تغییر ندارند. آنها ممکن است در وضعیت انکار زیاد باشند و اشتباهات خود را به هیچ وجه نپذیرند.

 آنها هیچ مشکلی را نمی‌پذیرند حتی کوچکترین مشکل، چون نمی توانند هیچ گونه اشاره کوچکی از احساس گناه یا شرم و ترس را تحمل کنند. بنابراین بجای اینکه بگویند "من فکر میکنم به کمک احتیاج دارم "، خودشان را قانع می‌کنند که همینطور که هستند خوب است. به این ترتیب نیاز ندارند که از نظر هیجانی خود را برای درمانگری باز کنند و خطر پس زده شدن یا آسیبی دیگر را به جان بخرند.

نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر