11387

عشق را گدایی نکن

خیلی وقتها ما به جهت ترس از تنهایی به ورطه گدایی می افتیم ولی باید بدانیم که تنها بودن با احساس تنهایی تفاوت دارد.

در احساس تنهايي، شما خارج از مركز هستيد اما در تنها بودن، متمركز و ريشه دار هستيد.
تنها بودن زيباست و يك وقار، يك شكوه و جوي از رضايتي عظيم در اطراف خود دارد.
احساس تنهايي گدامنش است
و همه چيزي كه در اطراف خود دارد،
گدايي است و نه چيز ديگر.
آن هيچ شكوهي در اطراف خود ندارد.
در واقع آن زشت است.

احساس تنهايي يك وابستگي است.
تنها بودن، عدم وابستگي و استقلال محض است.
شخص چنين احساس مي كند كه گويي خودش كل دنيا و كل هستي است.

پس اول با تنهایی خود کنار بییاید بعد عشق را بیاموزید. عاشقی را تمرین کنید.و عاشق شوید

دکتر مهدی قاسمی

نویسنده: دکتر مهدی قاسمی

روانپزشک و رواندرمانگر

مشاهده سایر مطالب دکتر مهدی قاسمی
نظرات کاربران
 
 
   
دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی

دکتر مهدی قاسمی روانپزشک و رواندرمانگر تحلیلی